Bli med inn!

Et sted der folk og ideer møtes!

Innovasjonssenteret er et sted å jobbe, studere, og invitere til møter og arrangement. Det ligger i inspirerende arkitekttegnede lokaler av høy kvalitet. Dette er et sted for alle; enten du bor i Gudbrandsdalen, er her en gang iblant eller kommer innom på ferie.

Innovasjonssenteret ligger lett tilgjengelig ved Ringebu Skysstasjon. Den lille stasjonsbyen ligger i hjertet av Gudbrandsdalen, ca. 50 minutter nord for Lillehammer, mellom Oslo og Trondheim, og som innfallsport til fjellovergangene mot Østerdalen.

Vaalebro Modeforretning. Foto Jørgen N.Elstad/Maihaugen

Sentral beliggenhet

Innovasjonssenteret ligger i dag på eiendommen som ble kalt Jernbanegården, i Jernbanegata 4. Her har det vært ulik forretningsdrift gjennom tidene. På bildet kan en se «Vaalebro Modeforretning» som holdt til i Jernbanegården ca. 1900-1945.

Etter andre verdenskrig har det blant annet vært samvirkelag, bank, apotek, likningskontor og lensmannskontor her.

I dag eies og driftes Innovasjonssenteret av Ringebu kommune.

Innovasjon i flere generasjoner

Slik jernbanen i sin tid representerte industrialiseringen av Gudbrandsdalen på 1900-tallet, gjorde den teknologiske utviklingen at samfunnet stod overfor nye endringer som skulle prege bosettingsmønster og arbeidsliv på 2000-tallet. De mest visjonære samfunnsutviklerne tok innover seg at det ble avgjørende å satse på kunnskap, teknologi og folk. Dette var noe av bakteppet for satsningen på Innovasjonssenteret i Ringebu.

Innovasjonssenteret skulle samlokaliseres med det nye biblioteket og bli en moderne storstue «der folk og idèer møtes». Ringebu kommune kjøpte eiendommen i 2013. På dette tidspunktet var Erik Odlo ordfører og Per Lervåg kommunedirektør. Innovasjonssenteret i Ringebu ble ferdigstilt i 2017 og offisielt åpnet 21. juni 2018. 

Se hva som skjedde underveis. Bli med på en tidligere live-sending i Innovasjonssenteret før det var ferdig (spol fram til 2.50 i filmen).

I dag har stedet blant annet blitt omtalt som «trolig et av landets beste kontorfellesskap og «coworkingspaces» utenfor Oslo (AW Magazine, 2021). 

Arkitektur og håndverk som varer

Det ble lagt vekt på lokalt håndverk, stedsidentitet, design og arkitektur i utviklingen av Jernbanegata 4.

Fron Bygg var hovedentreprenør på prosjektet. Ram Arkitektur stod for utforming, og tegnet trappa som binder biblioteket på gateplan sammen med innovasjonssenteret i andre etasje.

Melby Snekkerverksted bygde trappa. Trappa vant kategorien «Design» i den tyske konkurransen «Treppen des Jahres».

Krible Design stod for visuell identitet og skiltsystem (fysisk og digitalt). I konkurransen Innlandsperler vant de sølv i klassen for «omgivelsesdesign» med denne utformingen.

I en av ventesonene finner vi teksten til låten Roll or Rust, skrevet av Jan Leentjes for Fåvangbandet Hercules. Bandet spilte blant annet denne på åpningen av Innovasjonssenterer på biblioteket.

Teksten handler om å tørre å tenke nytt og være innovativ. Den er ikke skrevet for Innovasjonssenteret, men passet så godt for stedet at den er brukt som inspirasjon og dekor.